Search
Close this search box.

Бон-Тон

„Добрите манири ќе ги отворат вратите што
најдоброто образование не може“.
~ Кларенс Томас

Манири, социјални вештини, учтивост, цивилизираност, благодарност, срдечност, пристојност, коректност и почит се сите термини кои се користат да се опише бонтонот. Сепак, наместо да биде една од овие индивидуални работи, бонтон е комбинација од овие квалитети. Тоа е способноста да се постапува со другите со почит, исто така, има самопочит; дополнително, тоа е познавање на правилните работи што треба да се прават во социјални ситуации.

Добрите манири се важни кога ги земате предвид чувствата на другите луѓе, за да се биде вид на личност која другите ќе ја сакаат и почитуваат. Во минатото децата беа воспитувани во духот на правилото “Секогаш правете им на другите она што би посакале тие да ви направат”, или “Никогаш не им правете на другите она што не би сакале тие вам да ви направат”. Овие правила и денес се добар начин на однесување. Ако еден човек се однесува со почит кон другите, тогаш најверојатно е дека и обратното ќе важи. Ако било каде покажете добри манири, најверојатно ќе ги поттикнете другите да се однесуваат исто така кон вас.

Програма

  • Вовед во современ бон-тон
  • Оставање одличен прв и траен впечаток – држење на телото, ракување и поздравување
  • Основни манири при јадење
  • Бон-тон за разговор – Вештини за слушање и комуницирање
  • Бон-тон на јавни места
  • Бон-тон во виртуелен простор – е-пошта, виртуелни состаноци, социјални мрежи
  • Бонтон за мобилни телефони во јавност
  • Личен изглед

Предуслов

Предуслов за учество во оваа програма е континуирано учество во натпреварот во раскажување.

Реализација

Обуката за бон-тон се реализира целосно на далечина. Секој регистриран натпреварувач ќе добие корисничко име и лозинка до платформата за учење на далечина каде што се поставени материјалите за учење – видео лекции и задачи.

Учењето започнува со гледање однапред снимени видео лекции, во термин и со динамика по избор на ученикот. По гледањето на видео лекциите, ученикот добива практични задачи со кои треба да се демонстрира наученото.  Сите задачи се реализираат со снимање со мобилен телефон во кое учествуваат ученикот и доброволци кои тој ќе ги одбере. По завршување на снимањето (кое го врши член на семејството) потребно е да се достави снимката.

Сертификат

По завршувањето на сите предвидени активности, кандидатот добива сертификат.