Search
Close this search box.

Визија и мисија

Визија

Визијата на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ е Македонија да стане пристојно место за живеење.

Мисија

Ова цел фондацијата ќе ја реализира преку:

  • создавање генерации на идни лидери кои ќе бидат носители на развојот на земјата
  • помагање при школување и вработување на деца без родители, деца на самохрани родители и останати ранливи категории,
  • негување и промоција на македонскиот јазик, историја и култура
  • изведување и координирање едукативни активности,
  • реализирање издавачка дејност,
  • градење мрежа од партнерски организации
  • организирање донаторски активности.