Search
Close this search box.

Дебата

„Победуваш во дебата со аргумент, не со сила.“

― Frank Sonnenberg

Дебатата е процес кој вклучува формална дискусија за одредена тема. Во дебатата се предлагаат спротивставени аргументи за да се расправаат за спротивставени ставови. Дебатата се јавува на јавни состаноци, академски институции и законодавни собранија. Тоа е формален тип на дискусија, често со модератор и публика, покрај учесниците на дебатата.

Дебатата помага да се развијат основните вештини за критичко размислување – способноста за создавање разумни и добро осмислени аргументи, како и доведување во прашање на доказите што стојат зад одреден став или заклучок.

Дебатирањето помага за зголемување на самодовербата, ги развива способноста за аналитика, истражување и водење белешки, развива ефикасен говор и ја поттикнува тимската работа.

Програма

Предмет на изучување ќе биде дебатирање во светски училишен стил (World Schools Style или WSS). Тоа е комбинација од британскиот парламентарен и австралиско-азиски дебатни формати, дизајнирани да ги задоволат потребите на турнирот на Светското првенство за дебати во училиштата. Секоја дебата се состои од осум говори одржани од два тима од по три члена, кои ги претставуваат предлозите и опозициските страни. Првите шест говори се во времетраење од осум минути, при што секој тим завршува со четириминутен завршен говор.

Средношколците може да бидат дел од дебатен клуб во две нивоа: почетено ниво (каде сите членови прв пат следат дебата) и напредно ниво (каде сите членови имаат поминато една година во клуб на почетно ниво).

Предуслов

Програмата за дебатирање е наменета исклучиво за средношколци.

Реализација

Предавањата се одржуваат на два можни начина – онлајн, во виртуелна училница или со физичко присуство, во Дебатни клубови. Предавањата се изведуваат во текот на учебната година и тоа еднаш неделно, со времетраење од 2 часа. Обуката ја изведуваат искусни, обучени предавачи, врз основа на стандардизиран курикулум и учебници.

Локација

Дебатната програма се спроведува во клубови следните градови: Скопје, Тетово, Велес, Битола, Прилеп, Куманово.

Сертификат

По завршувањето на сите предвидени активности, кандидатот добива сертификат.