Search
Close this search box.

ЕЛЕМЕНТИ НА НАСТАПОТ

Откако ќе ја прочиташ книгата, подготви се за раскажување. Твојот настап треба да ги содржи следниве елементи:

  1. Претстави се и наведи го насловот на книгата .
  2. За што се зборува во книгата (во една реченица)?
  3. Кои сеглавните јунаци во книгата?
  4. Кога и каде се случуваат настаните опишани во книгата?
  5. Одбери една случка од книгата која ти оставила најсилен впечаток*. Раскажи ја таа случка и, кога ќе дојдеш до најинтересниот односно највозбудливиот дел остави ја публиката во неизвесност, завршувајќи со зборовите: „Ако сакате да дознаете како продолжува приказната, прочитајте ја книгата „НАСЛОВ НА КНИГАТА“ од „ИМЕ НА АВТОРОТ“


Важно
*: На линковите:


може да ги погледнеш сите претходно доставени снимки од другите натпреварувачи. Пред да се подготвиш за чекорот 4, провери некој друг натпреварувач да не ја има одбрано истата случка од книгата која и ти сакаш да ја раскажеш. Во тој случај одбери друга случка од истата книга.