Search
Close this search box.

Филозофија на правото

Автор:
Густав Радбрух / превод: Ѓорѓи Марјановиќ
Издавач
Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје
Година
2008
Број на страници
251
ISBN
ISBN978-9989-194-21-4
Димензии
24 cm

Инструкции за нарачување