Search
Close this search box.

Станете член на
Клубот на донатори
„Ѓорѓи Марјановиќ“

Една од стратешките цели на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ е, во соработка и координација со Министерството за труд и социјална политика, да го помага школувањето и вработувањето на децата без родители. Фондацијата на децата без родител(и) и родителска грижа им обезбедува компјутери, обуки и ментори, со цел да им се помогне да станат зрели, одговорни и финансиски самостојни личности.

За да се оствари оваа мисија, формиран е Клубот на донатори „Ѓорѓи Марјановиќ“ во кој компаниите имаат можност да станат членови со бирање на најмалку 2 од понудените 6 опции за донирање од кои 3 се однесуваат на организацијата, а 3 на вработените.

Опции за донирање

Донирајте парични средства кои ќе бидат употребени за покривање трошоци за обуки на деца без родители.

Донирајте ги вашите користени, но сè уште функционални компјутери како алатки за учење на децата без родители.

Подржете ги нашите иницијативи со in-kind донации во форма на ваши услуги или експертиза.

Поканете го вашите вработени да ги донираат своите родендени за хуманитарни цели.

Поканете го вашите вработени да направат симболична донација еквивалентна на цена на една шоља кафе месечно.

Поканете ги вашите вработени да ни се придружат на еднодневни планинарски акции на најубавите планински предели на Македонија

Придобивки

Членство во Клубот на донатори на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ и прифаќањето на корпоративната општествена одговорност (КОО) на членовите им нуди бројни бенефиции:

1
Диференцијација

Демонстрирањето КОО може да биде моќна алатка која ќе ви помогне клиентите да ве разликуваат вас и вашите производи или услуги од останатите. Клиентите денес сè повеќе бараат брендови кои се усогласени со нивните вредности и со демонстрирање посветеност кон општествена одговорност, компаниите можат да се издвојат од конкурентите.

2
Привлекување и задржување таленти

На денешниот пазар на труд, особено кај помладите генерации, вработените често се привлечени од работодавците кои даваат приоритет на КОО. Компаниите познати по нивните етички практики и посветеноста на социјалната кауза можат да привлечат врвни таленти и да уживаат во повисоки стапки на задржување на вработените.

3
Подобрена репутација

Вклучувањето во активности за КОО помага да се изгради доверба и кредибилитет кај клиентите, инвеститорите и другите засегнати страни. Кога компанијата ја демонстрира својата посветеност на социјалните и еколошките прашања преку опипливи дејства, таа ја подобрува својата репутација како општествено одговорна организација.

4
Позитивен публицитет

Иницијативите за КОО често привлекуваат позитивно медиумско внимание, што доведува до зголемена видливост на брендот и позитивен публицитет. Ова може да резултира со ефект на хало, каде што потрошувачите го поврзуваат брендот на компанијата со позитивно општествено влијание, дополнително зголемувајќи ја нејзината репутација.

5
Неограничени огласи за работа

Во знак на благодарност, Фондацијата на донаторите ќе им овозможи бесплатно, неограничено објавување на огласи за работа на Jobster.mk, онлајн платформа специјализирана за hi-tech работни места.

Процес на зачленување

Изразете ја вашата желба за донирање со доставување на вашите податоци во формуларот подолу и закажување состанок

Изберете ги опциите за донирање што се во согласност со вредностите на вашата компанија

Потпишете годишен договор и уживајте ги придобивките од членувањето во клубот на донатори