Search
Close this search box.

Донирање компјутери

Помогнете им на оние кои немаат можност.

Борбата против невработеноста беше една од приоритетните цели поставени во програмата на Лигата за демократија, напишана од Ѓорѓи Марјановиќ во далечната 1989 г. За жал и по повеќе од 30 години, невработеноста сеуште е присутен и реален проблем за многу наши граѓани.

Верувајќи дека проблемот со невработеноста се решава со помош на школување и стекнување знаења и вештини, во време кога на пазарот на труд едни од најбараните занимања се во информатичката индустрија, фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ ќе им помага на децата без родители и децата на самохрани родители да дојдат до употреблив компјутер кој ќе им биде од суштинско значење во учењето.

Како функционира донирањето компјутери

Донирањето користен компјутер или лаптоп е исклучително едноставно. Сé што треба да направите е да ја пополните нашата онлајн апликација. Податоците за опремата која ја донирате се внесуваат во нашиот списокот на обезбедена опрема и остануваат таму сé додека не обезбедиме подобен кандидат. Оној момент кога ќе обезбедиме подобен кандидат ве известуваме и вас и него и ги договараме сите детали околу превземањето на опремата.

Што може да донирате?

Добредојдени се донации во лаптоп или десктоп компјутери на кои е инсталиран и без потешкотии функционира Windows 10 или понов оперативен систем.

Што не можеме да прифатиме

За жал не сме во можност да прифатиме:

  • компјутери постари од 10 години,
  • компјутери кои се расипани односно нефункционални,
  • лаптопови без адаптер за напојување.

Обврска на донаторите

По пополнувањето на апликацијата, донаторот има обврска:

  1. да ги одстрани сите свои податоци од хард дискот,
  2. да провери дали компјутерот функционира и е донесен во почетна состојба,
  3. да ја чува опремата на сопствена локација сé до пронаоѓањето подобен кандидат.

Како се одвива процесот на добивање донација

Слично како процесот за донација, апликантот треба да пополни апликација и потоа доколку ги исполнува критериумите, го поставуваме на листа на чекање. Оној момент кога ќе обезбедиме соодветен компјутер, го известуваме и него и донаторот при што ги договараме сите детали околу превземањето на опремата.

Со цел да ги елиминираме лажните и нелегитимни барања, вршиме детална проверка на документите и барањата, па затоа процесот понекогаш може да трае и неколку недели.

Обврска на барателот на донација

Барателот на донацијата има обврска:

  • да го преземе компјутерот од донаторот од локација и во термин за кои ќе биде известен.
  • да се грижи за добиениот компјутер. Сите натамошни трошоци од користењето на компјутерот се на негов трошок.

Кој може да аплицира за добивање компјутер

Кандидати за добивање компјутер се:

  • деца без родители сместени во згрижувачки семејства,
  • деца на самохрани родители

Сакаш да помогнеш?

Придружи му се на нашиот тим задолжен за реализирање на оваа активност.