Search
Close this search box.

Правите многу важна работа!

Со Вашата донација ни помагате да ја направиме Македонија пристојно место за живеење за сите идни генерации, почнувајќи од децата без родители.

Тип на донација
Износ

Ако донирате од странство, износот на вашата донација ке биде прикажан во денари во изводот од вашата сметка.