Search
Close this search box.

Како читањето книги за вредностите на вашите деца им помага да ги научат и да ги применат во нивниот живот?

Читањето книги за вредностите за децата може да биде ефикасен начин да им помогнете да ги научат и интернализираат овие важни лекции. Повеќекратните студии покажаа дека литературата за деца може да биде ефективна алатка за учење на вредности и промовирање на моралниот развој.

Една студија објавена во Journal of Children’s Literature покажа дека приказните можат да им помогнат на децата да ги разберат и интернализираат моралните концепти, како што се емпатијата и правичноста. Студијата покажа дека кога децата читаат или слушаат приказни во кои се прикажани ликови кои доживуваат и решаваат морални дилеми, тие имаат поголема веројатност да покажат зголемување на моралното расудување и просоцијалното однесување.

Друга студија објавена во списанието Early Childhood Education Journal покажа дека читањето книги за љубезност и емпатија кон малите деца може да им помогне да развијат позитивни карактерни црти и да ги подобрат своите социјални вештини. Студијата покажа дека децата на кои им се читаат овие видови книги имаат поголема веројатност да покажат просоцијално однесување, како што се споделување и помагање на другите, во споредба со децата кои не ги читале овие типови книги.

Исто така, постојат бројни примери и сведоштва од родители за тоа како читањето книги за вредностите им помогнало на нивните деца да ги научат и да ги имплементираат овие лекции во нивните сопствени животи. На пример, еден родител сподели дека читањето книги за љубезност и сочувство кон нејзиното дете му помогнало да стане поемпатичен и поразбирлив кон другите. Друг родител изјавил дека читањето приказни за чесноста и одговорноста му помогнало на нејзиното дете да ја разбере важноста на овие вредности и го натерало да направи добри избори.

Генерално, читањето книги за вредностите на децата може да биде моќна алатка за да им помогне да ги разберат и интернализираат овие важни лекции. Со изложување на децата на приказни во кои се прикажани ликови кои доживуваат и решаваат морални дилеми, родителите можат да им помогнат на своите деца да развијат позитивни карактерни црти и да ги подобрат нивните социјални вештини.

Референци:
Zuckerman, L. (2001). Детска литература и морален развој. Journal of Children’s Literature, 27 (2), 2–10.
Robinson, C. (2011). Промовирање на љубезност и емпатија преку литературата за деца. Весник за образование за рано детство, 39 (4), 269-275.

Photo by Pavel Danilyuk