Search
Close this search box.

Поставен темел за долгорочно партнерство меѓу Македонија 2025 и Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ

Скопје, 11 август 2023 – Денес, на 11 август 2023 година, Македонија 2025 Огранок во Република Македонија  и Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ потпишаа Меморандум за соработка со цел да ја утврдат долгорочната партнерска врска помеѓу двете страни. Оваа соработка ќе се фокусира на имплементација на заеднички проекти во областа на образование, информативни активности, организација, апликации и промоција.

Согласно Меморандумот, страните се сложија да работат заедно на развој и имплементација на проекти од заеднички интерес, кои вклучуваат образование и сертификација на учесници во обуки, тренинзи, курсеви, академии и слични активности. Со овој меморандум се поставува темел за долгорочно партнерство кое ќе им овозможи на обете страни да организираат и имплементираат проекти од заеднички интерес.

“Оваа соработка ни дава можност да креираме и поддржиме проекти кои ќе имаат позитивен влијание врз нашето општество,” изјави Никица Мојсоска Блажевски, главен извршен директор на МАКЕДОНИЈА 2025, огранок во Република Македонија. “Веруваме дека со заеднички напори ќе можеме да придонесеме кон подобрување на образованието и развојот на нашето општество.”

Овој Меморандум им овозможува на двете страни да ги имплементираат нивните идеи и концепти преку различни начини на соработка, вклучувајќи ги и подготовка и имплементација на образовни програми, учество во настани за промоција на проектите и обезбедување на услови за обуки и активности за студенти од различни демографски структури.

За повеќе информации, контактирајте ги претставниците на страните:

* За Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ:
  Александар Марјановиќ, Извршен Директор
  Е-пошта: aleksandar.marjanovik@fgm.org.mk

* За МАКЕДОНИЈА 2025:
  Никица Мојсоска Блажевски, Главен Извршен Директор
  Е-пошта: nikica@macedonia2025.com